Tresné oznámenie pre ohrozovanie mravnej výchovy mládeže

Poslanec Branislav Škripek podáva trestné oznámenie pre ohrozovanie mravnej výchovy mládeže.

Poslanec hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti Branislav Škripek podáva trestné oznámenie pre ohrozovanie mravnej výchovy mládeže. Dňa 15. októbra denník Nový čas pri článku Kasting do porna“ priniesol zobrazenia sexuálneho styku. Hoci uvedená tlač obsahovala zobrazenia ohrozujúce mravnosť, žiadne z vyššie citovaných periodík neobsahovalo označenie o neprípustnosti konkrétneho tlačového média osobám mladším ako 18 rokov. Všetky zobrazenia ohrozujúce mravnosť uverejnené v tlači, boli vystavené na predajných regáloch vo všetkých obchodoch, kde sa predávajú tlačoviny, benzínových pumpách, vo výkladoch novinových stánkov a na iných verejne dostupných miestach, a teda miestach, kde sa s nimi mohli zoznamovať osoby mladšie ako 18 rokov.

Nesúhlasím so  zamorovaním verejného priestoru pornografiou a zobrazovaním sexuálnych scén v masovokomunikačných prostriedkoch“, hovorí Škripek. „ Po nechutných záberoch súlože osôb rovnakého pohlavia v týždenníku Plus 7 dní a denníku Nový čas pri článkoch o údajnej minulosti Jaroslava Slávika som predložil do parlamentu návrh zákona, ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť. Tento návrh nebol prijatý s odôvodnením, že súčasné platné zákony deti a mládež chránia dostatočne. Z toho dôvodu podávam trestné oznámenie, aby sa ukázalo, či to je skutočne tak.“

Súbežne poslanec pokračuje aj v úsilí presadiť návrh zákona o podmienkach predaja tlačovín spôsobilých ohroziť mravnosť.  „Na podporu návrhu zákona som rozbehol zbieranie podpisov na petíciu za ochranu mravnosti detí a mládeže vo verejnom priestore. Petíciu som spustil len pred nedávnom, v lete tohto roku. Dnes je pod petíciou už viac ako 50 000 podpisov a každý týždeň prichádzajú ďalšie podpísané petičné hárky. Aj veľmi rýchle tempo, akým nám pribúdajú podpisy od občanov, je jasným dôkazom toho, že vulgarizácia nášho verejného priestoru nie je občanom Slovenska ľahostajná. Je to odkaz občanov, že nechcú svoje deti vystavovať vulgárnym zobrazeniam, aké mohli nájsť  napríklad aj v minulotýždňovom vydaní najpredávanejšieho bulvárneho denníka. Som presvedčený o tom, že publikovanie takéhoto vulgárneho obsahu prispeje k úspechu mojej petície,“ tvrdí Škripek.

Po vyzbieraní sto tisíc podpisov Škripek  petíciu predloží Národnej Rade a opakovane predloží aj upravený návrh zákona o ochrane mravnosti do pléna. „Dnes nepochybujem, že sa mi podarí vyzbierať sto tisíc podpisov. Nejde tu o cenzúru, ale o reguláciu zobrazovania vulgárnych erotických a pornografických zobrazení v bežnej dennej tlači. Som presvedčený, že voľný prístup v režime predaja bez vhodného prekrytia, či iného umiestnenia v stánku, či predajni, týchto periodík je závažným ohrozením mravnosti v našej spoločnosti,“ dodáva poslanec.

 

83 000 podpisov

Aj vďaka vám sa nám už podarilo vyzbierať 83 000 podpisov a neúnavne budeme pokračovať ďalej, až do dosiahnutia hranice 100 000 podpisov.

Moje hodnoty
  • Slušnosť
  • Spravodlivosť
  • Rešpekt voči Bohu
Facebook