6 argumentov prečo?

  • človek nie je tovar
  • záleží nám na zdravom vývoji detí
  • zodpovedná spoločnosť chráni ľudskú dôstojnosť
  • médiá majú pomáhať budovať hodnoty, nie ich devalvovať
  • erotický obsah v tlači dostupný len od 18 rokov
  • v SR zatiaľ chýba zákon upravujúci erotický obsah v tlačených médiách

PLAGÁT

IMG_6569

83 000 podpisov

Aj vďaka vám sa nám už podarilo vyzbierať 83 000 podpisov a neúnavne budeme pokračovať ďalej, až do dosiahnutia hranice 100 000 podpisov.

Moje hodnoty
  • Slušnosť
  • Spravodlivosť
  • Rešpekt voči Bohu
Facebook