O čo nám nejde

Čo navrhovaná zmena neprináša? Proti čomu petícia nebojuje?
 • Nejde o zákaz nahoty v dennej tlači
 • Nejde o označenie ľudskej nahoty za niečo neprirodzené a nesprávne
 • Nejde o prikazovanie verejnosti čo má a nemá robiť
 • Nejde o nanucovanie kresťanského učenia všetkým
 • Nejde o vrátenie morálky do stredoveku

O čo nám ide

 • O ochranu detí pred ľahkým prístupom k vulgárnemu obsahu v tlači
 • O zavedenie povinného označovania (nie odstránenia!) takéhoto obsahu v tlači
 • O nastavenie podobného režimu ochrany pred vulgárnym obsahom aký už je zavedený v televízií a kinách
 • O zastavenie degradujúceho a vulgárneho zobrazenia ľudskej nahoty
 • O prevzatie zodpovednosti za náš spoločný verejný priestor

6 argumentov

Prečo podpísať petíciu? Má to vôbec zmysel? Braňo Škripek predstavuje 6 argumentov, prečo podpísať petíciu. Vysvetľuje v nich svoj postoj voči vulgárnemu zobrazovaniu nahoty vo verejnom priestore. Môžeš sa inšpirovať. Týka sa ťa to tiež…. Viac…
83 000 podpisov

Aj vďaka vám sa nám už podarilo vyzbierať 83 000 podpisov a neúnavne budeme pokračovať ďalej, až do dosiahnutia hranice 100 000 podpisov.

Moje hodnoty
 • Slušnosť
 • Spravodlivosť
 • Rešpekt voči Bohu
Facebook